TARIM MAKİNELERİ PROGRAMI (AKTİF OLMAYAN PROGRAM)

 
         Bu programda, uygulamalı olarak tarım alet ve makinalarının işlevleri, kullanım alanları, tarım makinalarının teknik özellikleri ve bu teknik özelliklerin dayandığı bilim dalları, temel anlamda üretimin yanı sıra bakım ve onarım hususunda, Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program mezunları; tarım makinelerini üreten, pazarlayan, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışmaktadır.
         Mezunlar çalıştıkları işletmelerde tarım makinaları imalatçıları ile çiftçiler arasında iletişim sağlanması, işlerin plana uygun yürütülmesi, kontrol edilmesi, stok kontrol, vb. sorumlulukları yerine getirmektedir. Çalışma alanları, tarım makinaları işleyen ve pazarlayan işletmeler ile tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler ile ilgili kamu kuruluşlarıdır. Mezunlar, tarım alet ve makineleri imalat ve pazarlama sektörü, yenilenebilir enerji sektörü, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Tarım Makineleri Meslek Elemanı” ünvanı kazanırlar.

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu  
Şanlıurfa 

Tlf: 0414 3183000
Fax: 0 414 3183223
E-posta: ceylanpinar@harran.edu.tr