Harran Üniversitesi  Ceylanpınar Tarım Meslek Yüksekokulu,
Bahçelievler C Küme Evler Ceylanpınar / Şanlıurfa 
Tlf: 0414 318 3221
Fax: 0 414 318 3223

E-posta: ceylanpinar@harran.edu.tr
 
Santral 0414 318 3000  
Adı Soyadı Görevi Telefonu ve Dahili Hattı e-mail
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANRIKULU  Müdür 318 3222-3222 atanrikulu@harran.edu.tr
Öğr. Gör. Ali Ferdi ÇAĞLAYAN Program Başkanı 318 3224-3224 alicaglayan@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tuba RASTGELDİ DOĞAN Program Başkanı 318 3000-1728 tubarastgeldi@gmail.com
Mehmet YILMAZ MYO Sekreter Vekili 318 3000- mehmetyilmaz@harran.edu.tr
Aslan KILIÇ Şef 318 3220- aslankilic@harran.edu.tr
Mustafa ÇELEBİ Öğrenci İşleri 318 3220- mustafacelebi@harran.edu.tr
Mehmet Akif DURAK Mutemet 318 3000- adurak@harran.edu.tr
Faks   318 3223  
  
Communication
Harran University  Vocational   School  Ceylanpınar
Ceylanpınar / Sanliurfa
Tlf: 0414 318 3221
Fax: 0 414 318 3223
E-mail: 
ceylanpinar@harran.edu.tr
                                     
Central 0414 318 3221  
Name and Surname Duty Phone e-mail
Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TANRIKULU Manager 318 3222-3222 atanrikulu@harran.edu.tr
Öğr. Gör. Ali Ferdi ÇAĞLAYAN Teaching staff 318 3224-3224 alicaglayan@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Tuba RASTGELDİ DOĞAN Teaching staff 318 3000- tubarastgeldi@gmail.com
Mehmet YILMAZ VSC. Deputy secretary 318 3000 mehmetyilmaz@harran.edu.tr
Aslan KILIÇ Chief 318 3000- aslankilic@harran.edu.tr
Mustafa ÇELEBİ Student affairs 318 3220- mustafacelebi@harran.edu.tr
Mehmet Akif DURAK Paymaster 318 3000- adurak@harran.edu.tr
Fax Fax 318 3223 ceylanpinar@harran.edu.tr