MİSYONUMUZ
  Gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, mühendis ile işçi arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara teknik eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır
 
OUR MISSION
 
   Our mission is to prepare an international standards for training persons with the skills required business and vocational and technical education. Other mission is also to train highly qualified technical staff having skills for training and building bridges between workers and engineers.

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu  
Şanlıurfa 

Tlf: 0414 3183000
Fax: 0 414 3183223
E-posta: ceylanpinar@harran.edu.tr