TOHUMCULUK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  (AKTİF OLMAYAN PROGRAM)

 
        Bu programda, uygulamalı olarak kaliteli tohum yetiştirme teknikleri, tohum işleme teknikleri, tohum depolama ve pazarlama hususunda Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program mezunları; tohum firmalarında, pazarlama, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışmaktadır.
        Mezunlar çalıştıkları işletmelerde tohum firması ile çiftçiler arasında iletişim sağlanması, mevcut tohumların çiftçilere ulaştırılması gibi işlerin plana uygun yürütülmesi, kontrol edilmesi, stok kontrol, vb. sorumlulukları yerine getirmektedir. Çalışma alanları, tohum firmaları ve tohum pazarlayan işletmeler ile tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler ile ilgili kamu kuruluşlarıdır. Sektör olarak, tohumculuk imalat ve pazarlama sektörü, gıda sektörü, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, tohumculuk konusunda ön lisans derecesi almaya hak kazanarak ''Tohumculuk Meslek Elemanı'' ünvanı kazanırlar.
 

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu  
Şanlıurfa 

Tlf: 0414 3183000
Fax: 0 414 3183223
E-posta: ceylanpinar@harran.edu.tr