TARIM MAKİNELERİ PROGRAMI (AKTİF OLMAYAN PROGRAM)

 
         Bu programda, uygulamalı olarak tarım alet ve makinalarının işlevleri, kullanım alanları, tarım makinalarının teknik özellikleri ve bu teknik özelliklerin dayandığı bilim dalları, temel anlamda üretimin yanı sıra bakım ve onarım hususunda, Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program mezunları; tarım makinelerini üreten, pazarlayan, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışmaktadır.
         Mezunlar çalıştıkları işletmelerde tarım makinaları imalatçıları ile çiftçiler arasında iletişim sağlanması, işlerin plana uygun yürütülmesi, kontrol edilmesi, stok kontrol, vb. sorumlulukları yerine getirmektedir. Çalışma alanları, tarım makinaları işleyen ve pazarlayan işletmeler ile tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler ile ilgili kamu kuruluşlarıdır. Mezunlar, tarım alet ve makineleri imalat ve pazarlama sektörü, yenilenebilir enerji sektörü, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Tarım Makineleri Meslek Elemanı” ünvanı kazanırlar.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
TARIM MAKİNELERİ PROGRAMI BOLOGNA DERS MÜFREDATI VE İÇERİKLERİ
 
1.YARIYIL
    HAFTALIK DERS SAATİ    
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2903101 TürkDili I Z 2 0 2 2 2
2903102 Atatürk İlkeleri ve İnkilapTarihi I Z 2 0 2 2 2
2903103 Yabancı Dil I Z 2 0 2 2 2
2903104 Matematik Z 3 0 3 3 4
2903105 Tarımsal  Mekanizasyon Z 2 2 4 3 4
2903106 Termik Motorlar Z 2 2 4 3 4
2903107 Malzeme Bilgisi Z 2 2 4 3 4
  Toplam   15 6 21 18 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2903108 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri S 2 2 4 3 4
2903109 Toprak Bilgisi ve Bitki Yetiştirme S 2 2 4 3 4
  Toplam   4 4 8 6 8
 
   II.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2903201 TürkDili II Z 2 0 2 2 2
2903202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2 2
2903203 Yabancı Dil II Z 2 0 2 2 2
2903204 Matematik II Z 2 0 2 2 2
2903205 Iş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 2 4 3 4
2903206 Tarım Traktörleri Z 2 2 4 3 4
2903207 Hidrolik ve Pnömatik Z 2 2 4 3 4
2903208 Makine Elemanları Z 2 0 2 2 2
  Toplam   16 6 22 19 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2903209 Teknik Resim S 2 2 4 3 4
2903210 Hayvancılıkta  Mekanizasyon S 2 2 4 3 4
  Toplam   4 4 8 6 8
 
   III.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2903301 Tarımsal Ürünleri İşleme Makinaları Z 2 2 4 3 4
2903302 Hasat  Harman Makinaları Z 2 2 4 3 4
2903303 Tarım  Makinaları Bakım ve Onarımı Z 2 2 4 3 4
2903304 Tarımsal Elektrifikasyon Z 2 2 4 3 4
2903305 Tarım Ekonomisi Z 2 0 2 2 2
2903306 Ekim Dikim Gübre Makinaları Z 2 2 4 3 4
  Toplam   12 10 22 17 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2903307 Taşıma – İletim Tekniği S 2 2 4 3 4
2903308 Sistem Analizi ve Tasarımı S 2 2 4 3 4
  Toplam   4 4 8 6 8
 
   IV.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2903401 İşyeri Tanıtım  Eğitimi Z 4 0 4 4 10
2903402 İşyeri Uygulaması Z 0 20 20 10 20
  Toplam   4 20 24 14 30

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu  
Şanlıurfa 

Tlf: 0414 3183000
Fax: 0 414 3183223
E-posta: ceylanpinar@harran.edu.tr