VİZYONUMUZ
   Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara teknik elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

OUR VISION
     Our goal is to become a leading educational institution training moderate personals with high standards of skill and technological developmen in the international arena.  t and intermediate technical staff. Another aim is to become a leading educational institution  in sharing other innovative collaboration with industry and to be proud of being a member