SULAMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (AKTİF OLMAYAN PROGRAM)

 
        Bu program ile uygulamalı olarak sulama makinalarının işlevleri, kullanım alanları, sulama sistemlerinin teknik özellikleri ve bu teknik özelliklerin dayandığı bilim dalları, temel anlamda üretimin yanı sıra bakım ve onarım hususunda, Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
        Mezunlar, sulama sistem ve makineleri imalat ve pazarlama sektörü, yenilenebilir enerji sektörü, sulama üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Sulama Teknolojisi Meslek Elemanı” ünvanı kazanırlar.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
SULAMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI BOLOGNA DERS MÜFREDATI VE İÇERİKLERİ


 
 1.YARIYIL
    HAFTALIK DERS SAATİ    
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2902101 Türk Dili I Z 2 0 2 2 2
2902102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Z 2 0 2 2 2
2902103 Yabancı Dil I Z 2 0 2 2 2
2902104 Matematik Z 2 2 4 3 4
2902105 İklim Bilgisi Z 2 2 4 3 4
2902106 Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme Z 2 2 4 3 4
2902107 Sulama Z 2 2 4 3 4
  Toplam   14 8 22 18 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2902108 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri S 2 2 4 3 4
2902109 Temel Bilgi Teknolojileri S 2 2 4 3 4
  Toplam   4 4 8 6 8
 
   II.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2902201 Türk Dili II Z 2 0 2 2 2
2902202 Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi II Z 2 0 2 2 2
2902203 Yabancı Dil II Z 2 0 2 2 2
2902204 Yüzey Sulama Sistemleri Z 2 0 2 2 2
2902205 Bahçe Bitkileri Z 2 2 4 3 5
2902206 Tarla Bitkileri Z 2 2 4 3 5
2902207 Tarımsal Elektrifikasyon Z 2 2 4 3 4
  Toplam   14 6 20 17 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2902208 Teknik Resim S 2 2 4 3 4
2902209 Iş Sağlığı ve Güvenliği S 2 2 4 3 4
  Toplam   4 4 8 6 8
 
   III.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2902301 Drenaj Sistemleri Z 2 2 4 3 4
2902302 Toprak Bitki Su İlişkileri Z 2 2 4 3 4
2902303 Sulama İşletim ve Yönetimi Z 2 2 4 3 4
2902304 Toprak Su Yapıları Z 2 2 4 3 4
2902305 Basınçlı Sulama Sistemleri Z 2 0 2 2 2
2902306 Tarımsal İşletmecilik Z 2 2 4 3 4
  Toplam   10 10 20 17 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2902307 Ölçme Bilgisi S 2 2 4 3 4
2902308 Sistem Analizi ve Tasarımı S 2 2 4 3 4
  Toplam   4 4 8 6 8
 
   IV.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2902401 İşyeri Tanıtım Eğitimi Z 4 0 4 4 10
2902402 İşyeri Uygulaması Z 0 20 20 10 20
  Toplam   4 20 24 14 30 

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu  
Şanlıurfa 

Tlf: 0414 3183000
Fax: 0 414 3183223
E-posta: ceylanpinar@harran.edu.tr