Sulama Teknolojisi
Bu program ile uygulamalı olarak sulama makinalarının işlevleri, kullanım alanları, sulama sistemlerinin teknik özellikleri ve bu teknik özelliklerin dayandığı bilim dalları, temel anlamda üretimin yanı sıra bakım ve onarım hususunda, Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Mezunlar, sulama sistem ve makineleri imalat ve pazarlama sektörü, yenilenebilir enerji sektörü, sulama üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Sulama Teknolojisi Meslek Elemanı” ünvanı kazanırlar.

Tarım Makineleri
Bu programda, uygulamalı olarak tarım alet ve makinalarının işlevleri, kullanım alanları, tarım makinalarının teknik özellikleri ve bu teknik özelliklerin dayandığı bilim dalları, temel anlamda üretimin yanı sıra bakım ve onarım hususunda, Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program mezunları; tarım makinelerini üreten, pazarlayan, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışmaktadır.
Mezunlar çalıştıkları işletmelerde tarım makinaları imalatçıları ile çiftçiler arasında iletişim sağlanması, işlerin plana uygun yürütülmesi, kontrol edilmesi, stok kontrol, vb. sorumlulukları yerine getirmektedir. Çalışma alanları, tarım makinaları işleyen ve pazarlayan işletmeler ile tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler ile ilgili kamu kuruluşlarıdır. Mezunlar, tarım alet ve makineleri imalat ve pazarlama sektörü, yenilenebilir enerji sektörü, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Tarım Makineleri Meslek Elemanı” ünvanı kazanırlar.

Tohumculuk
Bu programda, uygulamalı olarak kaliteli tohum yetiştirme teknikleri, tohum işleme teknikleri, tohum depolama ve pazarlama hususunda Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program mezunları; tohum firmalarında, pazarlama, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışmaktadır.
Mezunlar çalıştıkları işletmelerde tohum firması ile çiftçiler arasında iletişim sağlanması, mevcut tohumların çiftçilere ulaştırılması gibi işlerin plana uygun yürütülmesi, kontrol edilmesi, stok kontrol, vb. sorumlulukları yerine getirmektedir. Çalışma alanları, tohum firmaları ve tohum pazarlayan işletmeler ile tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler ile ilgili kamu kuruluşlarıdır. Sektör olarak, tohumculuk imalat ve pazarlama sektörü, gıda sektörü, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, tohumculuk konusunda ön lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.