TOHUMCULUK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI  (AKTİF OLMAYAN PROGRAM)

 
        Bu programda, uygulamalı olarak kaliteli tohum yetiştirme teknikleri, tohum işleme teknikleri, tohum depolama ve pazarlama hususunda Ceylanpınar Tarım İşletmesi başta olmak üzere sektörde aranılan kalifiye elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Program mezunları; tohum firmalarında, pazarlama, tarımsal üretimi gerçekleştiren büyük orta ve küçük ölçekli işletmelerde ara teknik eleman, ara kademe yöneticisi veya idari teknik personel olarak çalışmaktadır.
        Mezunlar çalıştıkları işletmelerde tohum firması ile çiftçiler arasında iletişim sağlanması, mevcut tohumların çiftçilere ulaştırılması gibi işlerin plana uygun yürütülmesi, kontrol edilmesi, stok kontrol, vb. sorumlulukları yerine getirmektedir. Çalışma alanları, tohum firmaları ve tohum pazarlayan işletmeler ile tarımsal üretimi gerçekleştiren işletmeler ile ilgili kamu kuruluşlarıdır. Sektör olarak, tohumculuk imalat ve pazarlama sektörü, gıda sektörü, tarımsal üretim sektörü ve tarım ürünlerinin işlenmesi sektöründe çalışabilir. Dört yarıyıl sonunda programımızdan mezun olan öğrenciler, tohumculuk konusunda ön lisans derecesi almaya hak kazanarak ''Tohumculuk Meslek Elemanı'' ünvanı kazanırlar.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ
CEYLANPINAR TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU
TOHUMCULUK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI BOLOGNA DERS MÜFREDATI VE İÇERİKLERİ
 
1.YARIYIL
    HAFTALIK DERS SAATİ    
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2904101 Türk Dili-I Z 2 0 2 2 2
2904102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I Z 2 0 2 2 2
2904103 Yabancı Dil-I Z 2 0 2 2 2
2904104 Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme Z 2 2 4 3 5
2904105 Tohum ve Bitki Fizyolojisi Z 2 0 2 2 3
2904106 Tarla Bitkileri Tarımı Z 2 4 6 4 6
2904107 Tarım ve Çevre Kirliliği Z 2 0 2 2 2
  Toplam   14 6 20 17 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2904108 Tarımsal Ekoloji S 2 2 4 3 4
2904109 Temel Bilgi Teknolojileri S 2 2 4 3 4
  Toplam   4 4 8 6 8
 
   II.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2904201 Türk Dili-II Z 2 0 2 2 2
2904202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Z 2 0 2 2 2
2904203 Yabancı Dil-II Z 2 0 2 2 2
2904204 İş Sağlığı ve Güvenliği Z 2 0 2 2 2
2904205 Tohumluk İşleme Teknolojisi Z 2 4 6 4 6
2904206 Hasat Sonrası Tohum  Biyolojisi Z 2 2 4 3 6
2904207 Yabancı  Ot  Mücadelesi Z 2 0 2 2 2
  Toplam   14 6 20 17 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2904209 Tarla Bitkileri Tohumluk Üretimi-I S 2 2 4 3 4
2904210 Tarla Bitkileri Hastalık ve Zararlıları S 2 2 4 3 4
  Toplam   4 4 8 6 8
 
   III.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2904301 Tohumluk Depolama Teknikleri Z 2 4 6 4 6
2904302 Ambar  Zararlıları  ve Mücadelesi Z 2 2 4 3 4
2904303 Tarımsal İşletmecilik Z 2 2 4 3 4
2904304 Tohumluk İlaçlama/ Ambalajlama Z 2 2 4 3 4
2904305 Tohumluk Pazarlama Z 2 2 4 3 4
  Toplam   10 12 22 16 22
               
DERS KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2904306 Tarla Bitkileri Tohumluk Üretimi-II S 2 2 4 4 4
2904307 Tohumluk İşleme Aletleri Kalibrasyon Bakım ve Onarımı S 2 2 4 3 2
2904308 Tarla Günü/ Demonstrasyon Planlama S 2 0 2 2 2
  Toplam   6 4 10 9 8
 
   IV.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Z/S TEORİ UYG TOPLAM KREDİ AKTS
2904401 İşyeri Tanıtım  Eğitimi Z 4 0 4 4 10
2904402 İşyeri Uygulaması Z 0 20 20 10 20
  Toplam   4 20 24 14 30

BOLOGNA

 

AKADEMİK TAKVİM

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi 
Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu  
Şanlıurfa 

Tlf: 0414 3183000
Fax: 0 414 3183223
E-posta: ceylanpinar@harran.edu.tr