PROGRAM BAŞKANLIKLARI

 
Öğr.Gör.Ali Ferdi ÇAĞLAYAN Tarımsal İşletmecilik Program Başkanı  
Okt.Şehmus RÜZGAR Bahçe Bitkileri Program Başkanı
  Tohumculuk Program Başkanı
  Sulama Teknolojisi Program Başkanı
  Tarım Makineleri Program Başkanı