PROGRAM BAŞKANLIKLARI

 
Öğr.Gör.Ali Ferdi ÇAĞLAYAN Tarımsal İşletmecilik Program Başkanı  
Dr.Öğr.Üyesi Abdulkadir TANRIKULU Bahçe Bitkileri Program Başkanı
  Tohumculuk Program Başkanı
  Sulama Teknolojisi Program Başkanı
  Tarım Makineleri Program Başkanı