TARIMSAL İŞLETMECİLİK
 
            Tarımsal İşletmecilik programının amacı, tarım işletmelerinin planlanması ve yönetimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir. Tarımsal İşletmecilik Programı mezunları, çiftliklerin ve tarımsal işletmelerin yönetim planının hazırlanması ve yürütülmesi; çiftlikte üretilecek ürünlerin belirlenmesi, çalışacak elemanların seçimi, hammaddenin satın alınması verimli ürün elde edilmesi ve ürünlerin pazarlanması ile ilgili tüm işlerde ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak çalışır.
Tarımsal İşletmecilik Programı mezunları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına veya özel sektöre ait çiftliklerde görev alabildikleri gibi kendi çiftliklerinin yönetimini de yapabilirler
 
AGRICULTURAL MANAGEMENT
 
 The purpose of the Agricultural Management program is to train personel working on the planning and management of agricultural enterprises. The graduated from Agricultural Management program works as a assitant member for preparation and execution of the farms and agricultural enterprises in the management plan, determining the products to be produced on the farm, the selection of personnel to work, to achieve efficient product purchasing raw materials and in all dealings with the marketing of products.