Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK
Sulama Teknolojisi Programı
(Ziraat Fak. Görevlendirme)

 

 Doç. Dr. Ali Fuat TARI
Sulama Teknolojisi Programı
(Ziraat Fak. Görevlendirme)

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan İsmail TUYLU
Sulama Teknolojisi Programı
(Ziraat Fak. Görevlendirme)